Hjertelig velkommen som medlem hos Dine Røtter - andelslandbruket på Wøyen gård!

Du er nå i ferd med å tre inn i en ny verden, en grønn, fremtidsrettet verden som du kan være med å påvirke dersom du vil. Her skal vi skape små undere, nyte deilige råvarer og dyrke fellesskap så vel som ro og egentid i en travel hverdag.

Et sted å lære 💚Et sted å være 💚 Mat for fremtiden 💚 Mat å elske 

Question Title

* 1. Medlemskap

Kjøp medlemskap i år og få del av sesongens siste høstinger og aktiviteter. Du får også prioritert rett til å kjøpe andeler for sesongen 2020. 

For å kunne kjøpe andeler må du tegne et medlemskap. Som medlem får du fri tilgang til å oppholde deg og bidra i grønnsakshagen og andre fellesområder, samt benytte toaletter, redskaper og øvrige produksjonsmidler på gården. Medlemskapet gir deg også rabatt på eventuelle kurs og arrangementer som avholdes i regi av Dine Røtter.

Barn under 6 år kan følge gratis med et singelmedlemskap. For øvrige må det tegnes familiemedlemskap. Medlemskapet er et engangsgebyr du kun må betale første året.

OBS: Dine Røtter er en ung bedrift under utvikling. Vi vil bruke vinteren på å evaluere sesongen 2019, og for neste år kan det forekomme mindre endringer i andelstyper, dugnadstimer, pris og øvrige vilkår. Medlemskap betalt i år vil ikke kunne refunderes dersom du ikke kjøper andel i 2020. Medlemskap gir deg ikke rett til å høste av produksjonen i 2020 eller senere år. Du må da kjøpe en årlig andel. 

Jeg tegner med dette følgende medlemskap (engangsavgift):

Question Title

* 2. Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon oppgis for deg som er hovedansvarlig for husholdningens tilknytning til andelsgården.  Etter registreringen vil du få en e-post med bekreftelse av påmeldingen din. Her får du anledning til å oppgi flere medlemmer av husstanden din.

Question Title

* 3. Kontaktinformasjon person 2
Er det flere voksenmedlemmer av husstanden din du vil registrere som medlem og mottaker av informasjon fra Dine Røtter?

Question Title

* 4. Er det barn i husholdningen du vil registrere som medlem? 

Question Title

* 5. Om andelsgården og hva kjøp av medlemskap innebærer:
  • Formelt inngår andelsgården under Dine Røtter AS, org.nr. 920654819. Selskapet eies og drives av daglig leder Tale Helen Seldal. Daglig leder har det økonomiske og administrative ansvaret for driften av foretaket. 
  • Vi kaller andelsgården "Dine Røtter - andelslandbruket på Wøyen gård" fordi det er beskrivende for driften, og for å skille andelslandbruket fra resten av Dine Røtter AS' regnskap.
  • Kjøp av medlemskap innebærer ikke kjøp av aksjer eller andre rettigheter til bedriftens midler. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser, annet enn med innbetalt medlemsavgift og andel/er. Regnskapsåret følger kalenderåret.
  • Medlemskap kan ikke omsettes eller refunderes.
  • Dine Røtter AS' formål er å produsere og omsette lokal og naturlig mat dyrket etter økologiske prinsipper, samt å fremme samarbeid mellom produsent og forbruker i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture (CSA). Selskapet skal medvirke til økt kunnskap om mat og helse gjennom kursvirksomhet, og annen aktivitet som naturlig står i forbindelse med gårdsdriften.

Betaling
Medlemskapet fullføres ved at du betaler aktuell sum til 
kontonummer 1506.05.74267 (Dine Røtter AS).
Skriv inn ditt navn ved innbetalingen. 

Når betalingen er registrert hos oss vil du motta en faktura som kvittering på kjøpet. (Fakturaen skal da ikke betales).

Question Title

* 6. Har du noen spørsmål eller kommentarer?

T