Kunnskapsformidling om næringsliv og menneskerettigheter

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter ble vedtatt i juni 2011. De har fått støtte ved lov, handlingsplaner og retningslinjer.

Prinsippene gjelder per definisjon for alle bedrifter, men forventningene er størst til bedrifter som opererer eller handler multinasjonalt. For å følge prinsippene må de fleste bedrifter endre retningslinjer og praksis noe.

Vil du bruke to minutter på å svare på denne anonyme* markedsundersøkelsen for å kartlegge informasjonsbehov knyttet til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter?

Beste hilsen
Kjersti Marie Grinde
Student innen Business & Human Rights

*Innstillingen er PÅ for ekskludering av ALL respondentinformasjon (navn, e-postadresser, IP-adresser og egendefinerte data) fra spørreundersøkelsesresultatene.

T