Question Title

* 1. Kjønn?

Question Title

* 2. Er du medlem i NCCK avd. Midt-Norge?

Question Title

* 3. Ønsker du å delta på klubbens arrangementer?

Question Title

* 4. Hva ønsker du at klubben skal arrangere?

Question Title

* 5. Hvor ofte ønsker du at klubben arrangerer noe?

Question Title

* 6. Når passer det for deg å delta på arrangement?

Question Title

* 7. Hvor passer det at arrangementene arrangeres?

Question Title

* 8. Har du andre kommentarer til hva som kunne gjort klubben bedre?

T