Question Title

* 1. Kva bransje tilhører bedrifta

Question Title

* 2. Kor mange tilsette har bedrifta?

Question Title

* 3. Kor lenge har bedrifta drive verksemd i Noreg?

Question Title

* 4. Korleis påverkar følgjande smittevernstiltak di verksemd

Question Title

* 5. Kor stor andel har verksemda permittertsom følge av koronaviruset? 

Question Title

* 6. Kan det bli aktuelt for verksemda å permittere ansatte ytterlegare om kort tid som følgje av problem knytta til koronaviruset?

Question Title

* 7. Har verksemda gjennomført eller planlagt oppseiingar som følgje av koronaviruset?

Question Title

* 8. Kor nøgd er du som bedriftsleiar med Regjeringa sine tiltakspakker så langt?

Question Title

* 9. Har verksemda merka lågare etterspørjing eller kanselleringar av ordre som følgje av koronaviruset

Question Title

* 10. Har verksemda problem med å levere varer og tenester på grunn av koronaviruset?

Question Title

* 11. Manglar verksemda pengar til å betale de rekninger som forfell om kort tid grunna koronaviruset (likviditetsproblem)?

Question Title

* 12. Kor stor andel av aktiviteten i verksemda er tilknytta, direkte eller indirekte, til reiselivsbransjen

Question Title

* 13. Kor stor omsetjing har normalt verksemda per år?

Question Title

* 14. Har verksemda hatt positivt resultat/overskot dei tre siste åra? I så fall kva år?

Question Title

* 15. Kor lenge kan verksemda klare å halde hovudet over vann med den informasjonen om nasjonale krisepakkar som foreligg?

1 mnd 6 mnd 1 år eller meir
Fjern
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 16. Kor stort kontanttilskot vil verksemda estimert ha behov for for å halde hovudet over vann fram til situasjonen gjev levbare normalinntekter?

Question Title

* 17. Har verksemda behov for ekstern bistand i form av rådgjeving framover? Eks: Oversikt over kostnadar, tiltakspakkar, søknadsskriving, likviditetsstyring, strategi og tiltaksplan etc.

Question Title

* 18. Har verksemda fått avtale med huseigar om redusert husleige på grunn av koronaviruset?

Question Title

* 19. Vurderer du at det er ein reell risiko for at verksemda kjem til å gå konkurs som følgjer av koronaviruset?

0 av 19 besvart
 

T