Påmelding vinterseminaret

Question Title

* 1. Navn

Question Title

* 2. Faktura-adresse (husk å oppgi arbeidsgivers fakturainformasjon om denne betaler for seminaret). 

Personer som skal betale med EHF skal føre inn dette under punkter merket EHF.  

Question Title

* 3. Faktura blir sendt som vedlegg til epost, til din epostadresse via vår faktureringstjeneste Fiken.

Question Title

* 4. Har du oppdatert kontaktinformasjon til medlemsregisteret? Vennligst oppgi denne her.

T