Skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål

Få pålitelig og nyttig innsikt fra spørreundersøkelsene.

Illustrasjon for meningsmålinger på nett

Hvis du tar deg tiden til å skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål, er du godt på vei mot å få de pålitelige svarene du trenger for å nå dine mål.

Det første valget du må ta er hvilken spørsmålstype du skal bruke. Vi tilbyr både åpne spørsmål som ber respondentene om å skrive kommentarer, meninger eller andre typer fritekstsvar, så vel som lukkede spørsmål som gir respondentene fastsatte alternativer å velge fra. Disse lukkede svarvalgene kan være enkle Ja/Nei-alternativer, flervalgsalternativer, Likert-vurderingsskalaer og mer.

Men det slutter ikke der! Du skal ikke bare velge hvilken type spørsmål du skal stille, du må også bestemme deg for hvordan du skal stille det. Nedenfor ser du 3 grunnleggende trinn for hvordan du kan lage flotte spørreundersøkelsesspørsmål. Les gjennom disse, og du er nå klar til å skrive flotte spørreundersøkelsesspørsmål innen kort tid.

Lag spørreundersøkelsen nå

Hvis du ønsker å hoppe over et trinn, starter du en spørreundersøkelse og bruker en spørreundersøkelsesmal som er sertifisert av eksperter. Du kan også forhåndsvise våre forhåndsskrevne spørreundersøkelsesmaler her.

Tips for å skrive gode spørreundersøkelsesspørsmål:

1. Bruk forståelig språk:

Det er svært viktig å bruke et enkelt og direkte språk. Snakk på en måte som gjør at respondentene forstår hva du sier. Unngå vanskelige gramatiske begreper som doble negativer og vanskelige ord som industribegreper eller alt for tekniske konsepter. Hvis du skal henvise til et konsept som respondentene muligens ikke kjenner til, må du ikke forhaste deg. Husk at disse respondentene er svært travle og opptatte, og at de tar seg tiden til å gjennomføre din spørreundersøkelse. Se for eksempel på dette spørsmålet:

Hvor sannsynlig er det at du ville ha registrert deg for CookieDirect?

Dette spørsmålet kunne ha blitt endret, ved å legge til et par detaljer. For eksempel:

CookieDirect er en leveringstjeneste for bakverk som sender nye ferske kaker direkte til hjemmet ditt, hver mandag kveld klokken 19:00. Hvor sannsynlig er det at du ville ha registrert deg for CookieDirect?

Hvis du ikke forklarer hva du snakker om, risikerer du at respondentene blir frustrerte og at de avslutter spørreundersøkelsen. Det kan også hende at de faktisk begynner å svare helt tilfeldig på spørreundersøkelsen. Førstnevnte fører til økte kostnader for å innhente dataene, sistnevnte fører til dårligere datakvalitet.

2. Ikke kompliser ting:

Ikke spør om mer enn én idé om gangen. Hvis du spør om flere ideer i samme spørsmål, blir det vanskelig for respondentene å svare og umulig for deg å tolke svarene deres. Se for eksempel på dette spørsmålet:

Hvor organisert og interessant var foredragsholderen?

Hvis en respondent svarer "ganske" på dette spørsmålet, hva betyr i så fall det? Ganske organisert OG ganske interessant? Svært interessant men bare litt organisert? Eller omvendt? Denne forvirringen rundt tolkningen av svaret blir et problem når du ønsker å gi tilbakemelding til foredragsholderen. Bør hun bli mer organisert eller mer interessant neste gang? Gjør det enkelt ved å simpelthen skrive to spørsmål i stedet for ett. For eksempel:

Hvor organisert var foredragsholderen?

Hvor interessant var foredragsholderen?

Nå får du separate vurderinger for hver idé – dette gjør det enklere å gi tilbakemeldinger for respondentene, og det gjør det enklere for foredragsholderen å svare på tilbakemeldingene. Det kaller vi et vinn-vinn-scenario.

3. Balanse, ikke forutinntatthet:

Hvis du skriver spørsmål som er forutinntatte, som får respondentene til å velge et bestemt svar, blir ikke spørreundersøkelsen objektiv og svarene du mottar er ikke reelle. For eksempel:

Vi synes at våre brukerstøtterepresentanter er helt formidable. Hvor formidable synes du at de er?

Dette spørsmålet vil sannsynligvis presse respondenten til å svare mer i favør av brukerstøtterepresentantene, enn de egentlig synes. Hvordan løser du det?

Hvis du ønsker å skrive mer effektive spørsmål, kan du prøve å fokusere på mer spesifikke kvaliteter ("formidabel" er en ganske vag generalisering). Dette vil gi mer konkrete svar. For eksempel:

Hvor hjelpsomme synes du at våre brukerstøtterepresentanter er?

Selv med denne endringen er spørsmålet fremdeles mer rettet mot et positivt svar. Det er best hvis du unngår å gi uttrykk for dine egne meninger i spørsmålene, da dette vil føre til forutinntatthet. Dette er imidlertid ikke alltid mulig. Hvis det ikke er mulig, kan du prøve å holde spørreundersøkelsen så balansert som mulig. Skriv noen positive og noen negative spørsmål, slik at det blir omtrent jevnt. For eksempel:

Hvor hjelpsomme synes du at våre brukerstøtterepresentanter er, sånn gjennomsnittlig?

Hvor frustrert blir du når du snakker med våre brukerstøtterepresentanter, sånn gjennomsnittlig?

Hvis du holder tonen i spørreundersøkelsen balansert og jevn, fører det til at de "sanne" holdningene kommer frem, i stedet for at de sier det de tror du vil høre. Dette vil bidra til at du tar de riktige avgjørelsene, og varsle deg hvis du har et problem.

Flere ressurser:

Å skrive en god spørreundersøkelse er bare én del av å få den innsikten du trenger. Hvis du vil ha mer informasjon om spørreundersøkelsesdesign og -opprettelse, kan du lese om hvordan du lager spørreundersøkelser og hvordan du planlegger og gjennomfører spørreundersøkelser.

På utkikk etter flere spørreundersøkelsestyper og -eksempler?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.