Spørreundersøkelsesmal for evaluering av lønnsforskjeller

18

spørsmål

4 min.

tid for å fullføre

150+

måter å få svar på med SurveyMonkey

Synes de ansatte at de lønnes rettferdig? Opplevelsen av lønnsforskjeller mellom ulike raser, kjønn eller andre identiteter finnes også i selskaper der det ikke er noen virkelig forskjell. Denne spørreundersøkelsen gir folk en sjanse til å uttrykke hvorvidt de mener de lønnes rettferdig, om lønnsprosessen er gjennomsiktig nok, og hvorvidt forfremmelser oppfattes som rettferdige.

Denne spørreundersøkelsesmalen ber de ansatte om å evaluere lønns- og forfremmelsesmuligheter både på personlig nivå (blir jeg lønnet rettferdig) og overordnet (er virksomheten rettferdig). Spørreundersøkelsen inneholder også demografiske spørsmål, slik at du kan filtrere svarene og oppdage trender.

40 % av amerikanere mener det er lønnsforskjeller på deres arbeidsplass akkurat nå.

Denne spørreundersøkelsen kan fungere som en generell indikasjon på hvor fornøyde de ansatte er, og dessuten hjelpe deg å forstå oppfatningen av kulturen i virksomheten totalt sett.

Bruk denne spørreundersøkelsen dersom:

  • Du sliter med høyt gjennomtrekk av ansatte, spesielt blant minoriteter eller andre underrepresenterte grupper
  • Ditt selskap eller andre i samme bransje opplever et negativt fokus på lønnspraksis
  • Kvinner, raseminoriteter eller andre grupper er underrepresentert blant ledere
  • De ansatte har uttrykt misnøye
  • Du ønsker å investere i de ansattes velvære og vise dem at du lytter

Kanskje du også liker:

Spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet

Hva sier kundene dine om deg? Finn ut hva de synes om selskapet ditt, få tilbakemeldinger på kundeservice og mer.

Forhåndsvis mal

Mal for spørreundersøkelse om medarbeiderengasjement

Finn ut hva medarbeiderne synes om jobbene sine. Ved å lytte til teamet ditt kan du ta beslutninger for å skape en triveligere arbeidsplass.

Forhåndsvis mal

Spørreundersøkelsemal for arrangementplanlegging

Bruk denne malen til å organisere arrangementet ditt og se hvem som kommer. Når du er ferdig, kan du få tilbakemelding etter arrangementet for å gjøre det enda bedre neste gang.

Forhåndsvis mal

Finn ut hvordan SurveyMonkey kan styrke nysgjerrigheten din