Den smarteste tilnærmingen til A/B-testen av annonsene dine

Kutt kostnader ved å utføre splittester av annonsekonseptene dine før du lanserer kampanjen

150x150_social_media_V1Det er vanskelig å tro at A/B-testing egentlig ikke eksisterte før begynnelsen av det 21. århundret. Personer ville gjette så godt de kunne og lansere reklamer, nettsteder og andre produkter uten å faktisk teste design. Nå kan du bruke spørreundersøkelser og andre metoder for A/B-testing for å lage den mest effektive reklamen før du begynner å bruke av det verdifulle mediabudsjettet.

Hva er A/B-testing og hvorfor må du teste reklamene dine

A/B-testing – også kjent som splitt-testing – er en måte du kan teste to ideer mot hverandre for å se hvilken som gir best resultat. Det er en måte du kan bruke litt analytisk strenghet bak testing av hypoteser for å fastslå hvilken annonse som er “vinneren” for bedriften din.

Kort sagt lar splitt-testing deg vise to identiske målgrupper forskjellige versjoner av noe samtidig. Forestill deg at du bruker en avisreklame og ikke vet hvorvidt det vil være bedre å vise et bilde av produktet alene eller et bilde av noen som bruker produktet. Du kan bruke en splitt-test for å fastslå hvilken versjon av annonsen du får best resultat fra.

Test konseptene dine med spørreundersøkelser

Ikke gjett. Vit nøyaktig hvilket konsept som vil vinne med SurveyMonkey Audience.

Kom i gang

Kom i gang

La oss fortsette å bruke eksempelet med en trykte annonsen. Ved å bruke en spørreundersøkelse til A/B-testing kan du finne versjoner av annonsen som ikke møter KPI-ene dine (styringsindikator). Når du lager ulike versjoner av annonsen for å teste dette, bør du tenke på følgende måte:

 • Definer mål: Hva ønsker du å oppnå med annonsen din?  Når du vet hva du ønsker å oppnå – øke bevissthet, prøveversjoner, salg, osv. – kan du definere testplanen din.
 • Bestem hypotesen: Nå som du har mål, hva TROR du vil fungere best? Og enda viktigere, vil du klare å handle basert på resultatene?
 • Sett opp en liste over hva du ønsker å teste: Hva vil du finne ut gjennom spørreundersøkelsen? Potensielle ting å teste inkluderer hvordan annonsen ser ut (farger, bilder, grafikker), det annonsen sier (overskrift, annonsetekst, handling) og generelt design (annonsekonsept, utforming, antall visuelle elementer).

Bruke spørreundersøkelser til A/B-testing

Vil du lære hvordan du tester noen konsepter før du legger de ut? Det er noen viktige ting du bør gjøre for å sikre nøyaktige A/B-testresultater. (Og før du lanserer spørreundersøkelsen bør du tenke på om du skal velge en spørreundersøkelse eller en fokusgruppe.) Du kan vinne med A/B-testing når du:

 • Test én variabel av gangen. La oss si at versjon A har et bilde av produktet og versjon B har et bilde av noen som bruker produktet i en sammenheng. Når du deltester en annonsen må du sørge for at du bare måler påvirkningen fra én av endringene av gangen, i dette tilfellet er det hovedbildet. Hvis versjon A har et annerledes bilde OG en annen overskrift enn versjon B, vet du ikke om resultatet skyldes overskriften eller bildet.
 • Vis annonsen til en sammenliknbar målgruppe. Vis versjon A og versjon B til samme type mennesker for å få nøyaktige resultater. Hvis du viser versjon A til eksisterende kunder og versjon B til nye kunder, kan du få feilaktige resultater.  Ideelt sett burde du dele målgruppen likt og rangere annonsen.
 • Vær tålmodig. Annonsekostnader kan være en stor del av markedsføringsbudsjettet ditt. Ta deg tid til å teste alle variablene du tror kan være viktige før du lanserer annonsen din.

La oss fortsette å A/B-teste hovedbildet i reklamen. Her er noen spørsmålstyper du kan stille den delte målgruppen om reklamen.

 • Hvor tiltrekkende er reklamen?
 • Hvor sannsynlig er det at du vil handle basert på denne reklamen (f.eks. finne ut mer, besøke bedriften)?
 • Hvor sannsynlig er det at du vil kjøpe dette produktet?
 • Hvor appellerende gjør merkevaren dette produktet?
 • Hvor lett er det å forstå reklamen?

Husk at du kan vise ulike visuelle design, ulik tekst og forskjellige utforminger, bare du tester ut én ting av gangen.

Må konseptet innskrenkes før du deltester dem? Bruk Spørreundersøkelsesmalen for bildevalg for å teste konseptet før du starter en konsepttestundersøkelse.

Hvis du satser på nettreklamer kan du også A/B-teste i det uendelige med reklamer du legger ut. Det som er så bra med en spørreundersøkelse, sett i forhold til publisert A/B-testing, er at du også kan spørre HVORFOR noen valgte en reklame. Du kan få ideer gjennom gratis tilbakemelding, som du ikke har tenkt på.

Er du klar til å komme i gang? Når du har startet testingen og sett hvilken påvirkning effektiv reklamering har for bedriften din, vil du ønske å lære mer og stadig gjøre forbedringer for kundene.