SurveyMonkey lanserer oppgraderte sikkerhetstiltak for å beskytte helseopplysninger – innen fristen for de nye HIPAA-kravene 23. september.

Palo Alto, CA 10. september 2013 – SurveyMonkey, verdens ledende leverandør av webbaserte undersøkelsesløsninger, tilbyr nå HIPAA (Health Insurance Mobilitet og Accountability Act)-kompatible funksjoner for alle Platina- og Enterprise-kunder uten ekstra kostnad. Dette gjør det mulig for amerikansk helsepersonell å samle inn sensitiv pasientinformasjon på nettet på en trygg og enkel måte.

SurveyMonkeys oppgraderte funksjoner ble utviklet basert på Department of Health and Human Services (DHHS) sine regler som trådte i kraft 26. mars, med en frist for overholdelse 23. september blant annet for økt økonomisk straff for organisasjoner som ikke overholder compliance-reglene. Healthcare-kunder kan nå HIPAA-aktivere sine spørreundersøkelser slik at de overholder fristen for overholdelse for disse nye reglene.

I tillegg har SurveyMonkey utviklet en forretningsforbindelsesavtale (BAA) som inneholder bestemmelser som kreves av HIPAA *, som gjør det enkelt og sikkert for omfattede enheter å bruke SurveyMonkeys kraftige verktøy for å skaffe seg innsikt og ta bedre beslutninger. Å ha tilgang til HIPAA-kompatible nettbaserte spørreundersøkelser betyr at omfattede enheter kan nå forbedre måten de forholder seg på og bli mer effektive når det gjelder å samle inn pasientens tilbakemeldinger og registreringer via web, e-post eller mobile enheter.

"Med mer enn en kvart million helsetjenestekunder, er helsepersonell noen av våre mest profilerte abonnenter. Da de ba om en enkel og rimelig måte å HIPAA-aktivere sine spørreundersøkelser, tok vi tak i saken med en gang," sier Will Aldrich, Vice President of Product hos SurveyMonkey. "Med hjelp av sikkerhetskonsulenter og eksperter på helsepersonvernrutiner, sikrer vi at SurveyMonkeys sikkerhetstiltak overholder HIPAA spesialiserte og strenge krav, slik at helsetjenestekunder kan føle seg trygge på å vite at de kan operere i full overensstemmelse med gjeldende regler."

SurveyMonkey vil hjelpe omfattede enheter til å oppfylle sine HIPAA-forpliktelser med:

  • Muligheten til enkelt å inngå en forretningsforbindelsesavtale (BAA) med SurveyMonkey – noe som kreves av leverandører eller underleverandører som jobber med informasjon beskyttet av HIPAA
  • Administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak i samsvar med HIPAA-krav
  • Varselmeldinger for å minne kundene på sine HIPAA-forpliktelser og advare dem når de utfører sensitive operasjoner knyttet til beskyttet helseinformasjon
  • Logger for kontoaktivitet
  • 30-minutters tidsavbrudd for kontoer som ikke er aktive, for ekstra sikkerhet
  • Fleksibilitet til å forhandle frem en tilpasset BAA for en nominell kostnad, for å overholde mer spesialiserte krav til samsvar

Under sikkerheten til HIPAA-overholdelse kan dekkede enheter få innsikt via SurveyMonkey på en rekke måter, inkludert via innsamling av pasienttilbakemeldinger, registreringsinformasjon og CAHPS-spørreundersøkelser (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems). Leverandører av helsetjenester kan også gjennomføre undersøkelser med metodologiske spørsmål fra SurveyMonkey Spørsmålsbank, og samle inn data på mobilenheter som smarttelefoner og nettbrett.

Om SurveyMonkey

SurveyMonkey er verdens største leverandør av nettbaserte spørreundersøkelsesløsninger, med over 2 millioner svar på spørreundersøkelser hver dag. SurveyMonkey har revolusjonert måten folk gir og får tilbakemeldinger på, og har gjort det tilgjengelig, enkelt og økonomisk overkommelig for alle. Selskapet ble grunnlagt i 1999, og har fokus på å bidra til at det tas bedre beslutninger. 10 års erfaring innen spørreundersøkelsesmetoder og nettutvikling ligger bak teknologiløsningene. Kundene omfatter 99 % av Fortune 500-selskapene, akademiske institusjoner, organisasjoner og fotballklubber i lokalsamfunn over hele verden.

Selskapet har over 200 medarbeidere i USA og Europa, med hovedkvarter i Palo Alto, California. Du kan lese mer på www.surveymonkey.com.

*Inkluderer HITECH Act og tilknyttede regler som er bestemt av DHHS

Kontakt

Airfoil for SurveyMonkey:
Evonne Morantes
surveymonkey@airfoilgroup.com
650-691-7321

For SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com