Sist oppdatert: 2. august 2011

Denne policyen for belønning i spørreundersøkelser gjelder brukere som oppretter en spørreundersøkelse på SurveyMonkey og som legger til en beløninning i undersøkelsen via funksjonen for å legge til en belønning (“Belønning“), enten ved å tilby konkurranser, umiddelbare premier, kuponger eller andre kampanjer som kan tilbys via funksjonen for å legge til en belønning. Når du legger til en belønning til undersøkelsen, eller du publiserer, markedsfører eller annonserer en belønning på SurveyMonkey, godtar du denne policyen for belønning i spørreundersøkelser.

Del 1. Generelt

1.1. Med mindre du har valgt å administrere en Belønn deg selv, vil belønninger bli administrert av ePrize, LLC i samsvar med de offisielle reglene for belønninger som genereres og vises til deg når du tilpasser detaljer for belønningen.

1.2 Du er ansvarlig for å sikre at belønningene overholder alle gjeldende lover, forskrifter, bransjeregler og retningslinjer. Du erkjenner at overholdelse av denne policyen for belønning i spørreundersøkelser ikke innebærer overholdelse av alle gjeldende lover. Du er ansvarlig for å innhente all nødvendig rådgivning i forbindelse med belønningen.

1.3 Du skal ikke bruke SurveyMonkeys navn, varemerker eller annen intellektuell eiendom i forbindelse med belønningen uten uttrykkelig skriftlig samtykke.

1.4 Du vil håndtere personlig informasjon om belønningsdeltakere som du mottar fra ePrize i samsvar med de offisielle reglene for belønninger.

1.5 SurveyMonkey kan, i samsvar med vår personvernpolicy, sende ditt navn og kontaktinformasjon til ePrize hvis dette kreves av ePrize for å administrere belønningen din.

Del 2. Begrensninger på belønninger

En belønning må ikke:

2.1 legges til undersøkelsen med mindre du bor i USA;

2.2 være åpen eller markedsføres til personer under 18 år;

2.3 være åpen eller markedsføres til enkeltpersoner bosatt i jurisdiksjoner andre enn USA;

2.4 markedsføres med sikte på å fremme alkohol, gambling, tobakk, skytevåpen, reseptbelagte legemidler eller pornografi;

2.5 tilby en belønning som inkluderer (helt eller delvis) alkohol, tobakk, meierivarer, skytevåpen, reseptbelagte medisiner, bensin, eller pornografi;

2.6 tilby en belønning med en omtrentlig detaljhandelsverdi (ARV) på mer enn 500 amerikanske dollar eller en pengepremie på mer enn 500 amerikanske dollar;

2.7 basere deltakelse på kjøp av et produkt, ferdigstillelse av en langvarig undersøkelse eller annen oppgave, som krever at respondentene oppgir sensitiv informasjon (for eksempel personnummer, førerkortnummer), eller annen form for vederlag. Undersøkelser bør ikke ta lenger enn 15 minutter for en respondent å fullføre.

Du må ikke legge en belønning til undersøkelsen hvis du ikke oppfyller kravene ovenfor.

Del 3. Markedsføring av belønning

3.1 Eventuell publisitet i forbindelse med belønningen må være sann og nøyaktig, og må ikke villede, bedra eller uriktig fremstille belønningen eller andre aspekter av belønningen.

3.2 Du skal ikke direkte eller indirekte indikere at SurveyMonkey er en sponsor eller administrator av belønningen.

Del 4. Skadesløsholdelse

Du vil holde skadesløs SurveyMonkey Inc., ePrize, LLC og deres respektive datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte og agenter fra og mot alle skader, tap, kostnader og utgifter av noe slag (inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader) for ethvert krav eller søksmål relatert til belønningen, inkludert markedsføring eller administrasjon av belønningen.

Del 5. SurveMonkeys rettigheter

5.1 Vi kan fjerne ethvert materiale knyttet til belønningen, eller suspendere eller kansellere din belønning eller konto hvis vi finner ut at du bryter policyen for belønning i spørreundersøkelser. eller hvis vi anser at den fortsatte markedsføringen eller administrasjonen av belønningen din kan være ulovlig i henhold til gjeldende lover, forskrifter, bransjeregler eller retningslinjer, eller kan føre til en urimelig risiko for ansvar for oss.

5.2 Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå belønningen din til enhver tid, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det. Vår manglende evne til å håndheve en bestemmelse i denne policyen for belønning i spørreundersøkelser innebærer ikke en fraskrivelse av denne bestemmelsen.

5.3 Denne policyen for belønning i spørreundersøkelser kan endres av oss når som helst uten varsel. Du vil bli underlagt den nyeste versjonen av policyen som til enhver tid gjelder. Ved uoverensstemmelse mellom vilkår for bruk av SurveyMonkey og denne policyen for belønning i spørreundersøkelser, vil denne policyen gjelde for omfanget av uoverensstemmelsen.