Feilmarginkalkulator

Hva er feilmargin, og hva betyr det for spørreundersøkelsesdataene?

Vil spørreundersøkelsesresultatene noen gang samsvare perfekt med populasjonen du studerer? Sannsynligvis ikke.

Men du kan få et godt bilde av hvor nært du er ved å bruke en feilmarginkalkulator. Dette praktiske verktøyet vil fortelle deg om antallet personer du undersøker er tilstrekkelig for at du kan være trygg på at dataene du innhenter er nøyaktige.

Hva er feilmargin i en spørreundersøkelse?

Feilmargin, også kalt konfidensintervall, beskriver i hvilken grad du kan forvente at spørreundersøkelsesresultatene reflekterer synspunktene til den generelle populasjonen. Husk at det å utføre undersøkelser er en balansekunst hvor du bruker en mindre gruppe (spørreundersøkelsens respondenter) til å representere en mye større gruppe (målgruppen eller den generelle populasjonen).

Du kan anse feilmargin som en målemetode for hvor effektiv spørreundersøkelsen er. Jo mindre feilmarginen er, desto tryggere kan du være på resultatet. Jo større feilmarginen er, desto mer kan de avvike fra den generelle populasjonens synspunkter.

Som navnet antyder, er feilmargin en rekke verdier over og under det faktiske resultatet til en spørreundersøkelse. Hvis det for eksempel er 60 % som svarer «ja» med en feilmargin på 5 %, betyr det at mellom 55 % og 65 % av den generelle populasjonen mener at svaret er «ja».

Vi tar en titt på hvordan feilmarginformelen fungerer med et eksempel.

Beregne feilmargin for en spørreundersøkelse

Se for deg at du prøver å velge mellom navn A og navn B for et nytt produkt og at målgruppen består av 400 000 potensielle kunder. Dette er den generelle populasjonen.

Du bestemmer deg for å undersøke 600 av disse potensielle kundene. Dette er utvalgsstørrelsen.

Når du får resultatene sier 60 % av respondentene at de foretrekker navn A. Du må legge inn konfidensgrad i beregningene av feilmargin.

Tallet beskriver hvor sikker du er på at utvalget reflekterer den generelle befolkningens holdninger på en god måte. Forskere setter denne vanligvis til 90 %, 95 % eller 99 % (konfidensgrad må ikke forveksles med konfidensintervall, som bare er et synonym for feilmargin).

Prøv å legge tallene fra dette eksempelet inn i feilmarginkalkulatoren over. Kalkulatoren gir deg en feilmargin på 4 %.

Husker du at 60 % av respondentene svarte navn A? Denne feilmarginen betyr at du nå med 95 % sannsynlighet vet at 56–64 % av den generelle populasjonen – målgruppen – foretrekker navn A for produktet.

Vi kommer frem til 56 og 64 ved å legge til og trekke fra feilmarginen fra utvalgets svar.

Hvordan utvalgsstørrelse påvirker feilmargin

Når feilmarginen er kjent, blir det som sagt enklere å forstå om spørreundersøkelsens utvalgsstørrelse er godt egnet eller ikke.

Hvis feilmarginen er for stor, må utvalgsstørrelsen økes for at den undersøkte populasjonens holdninger samsvarer bedre med den generelle populasjonen.

Dette betyr at spørreundersøkelsen må sendes til flere personer.

Kalkulatoren for utvalgsstørrelse kan hjelpe deg med å enkelt fastslå antall personer som må gjennomføre spørreundersøkelsen.

SurveyMonkey Audience gjør det enkelt å sende spørreundersøkelsen til større respondentgrupper. Velg hvilken spesifikk demografi du ønsker å nå ut til og send spørreundersøkelsen til dem. Vi har millioner av kvalifiserte respondenter som står klar til å gjennomføre spørreundersøkelsen din.

5 trinn som øker dataenes pålitelighet

Nå som du kjenner til hvordan feilmargin beregnes og hvordan dette påvirker resultatene, kan vi se på de nødvendige trinnene for at konseptet skal kunne brukes i spørreundersøkelsens design.

Du finner også en mer utfyllende forklaring i denne artikkelen om hvordan du kan vurdere populasjonen din.

Trinn 1: Definer den generelle populasjonen
Dette er totalt antall personer du ønsker å studere med spørreundersøkelsen – i forrige eksempel er dette de 400 000 potensielle kundene.

Trinn 2: Bestem hvilken grad av nøyaktighet du sikter til
Du må bestemme hvor stor risiko du er villig til å akseptere for at resultatene avviker fra den generelle målgruppens holdninger. Dette innebærer å måle utvalgets feilmargin og konfidensgrad.

Trinn 3: Definer utvalgsstørrelsen
Etter at du har balansert ønsket konfidensgrad og feilmarginen du kan akseptere, er den neste beslutningen hvor mange respondenter du trenger. Og ikke glem at ikke alle som mottar spørreundersøkelsen vil svare: Utvalgsstørrelsen er antall fullførte svar du får.

Trinn 4: Beregne svarfrekvensen
Dette er prosentandelen faktiske respondenter blant de som mottok spørreundersøkelsen. Gjør en kvalifisert gjetning. Hvis du velger ut en tilfeldig populasjon, er en konservativ gjetning at omtrent 10–15 % vil fullføre spørreundersøkelsen. Se på de tidligere spørreundersøkelsene for å kontrollere din normale svarfrekvens.

Trinn 5: Du har kommet frem til antall personer som skal utføre spørreundersøkelsen
Når du kjenner til prosendtandelen fra trinn 4, vet du hvor mange personer du må sende spørreundersøkelsen til for å få nok fullførte svar.

Som vi har sett, er det viktig å kjenne til feilmarginen (og alle relaterte konsepter, som utvalgsstørrelse og konfidensgrad) når det kommer til balansekunsten det er å utforme en spørreundersøkelse. Når denne kan beregnes, kan du gå videre på et solid grunnlag.

Lag en spørreundersøkelse