Nettbaserte spørreundersøkelser for utdannelse og skoler

Hvordan elever, lærere og administratorer oppnår sine mål

Illustrasjon for spørreundersøkelser for utdanning

Uansett om du trenger å forstå faktorene som danner grunnlaget for lærertilfredshet, eller tilbakemeldingene fra elever om et nytt kurstilbud, kan en nettbasert spørreundersøkelse skaffe til veie data som vil forbedre programmer, prosesser og oppnåelsen totalt sett. Foreldre, elever, lærere, professorer og administratorer kan alle sammen dra nytte av profesjonelle spørreundersøkelser for utdanning.

Hvordan kan fagfolk innenfor utdanningssektoren bruke nettbaserte spørreundersøkelser for utdanning?

Fra fakultetseffektivitet til idrettsprogrammer, til holdninger til foreldre og elever. Det er mange måter lærere, fakultetet og administratorer kan bruke nettbaserte spørreundersøkelser for å forstå hvordan utdanningssystemet holder mål. Her kan du få noen ideer.​ (Noen av malene som nevnes nedenfor er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk.)

 • Vurdere familie-​/​skolerelasjoner. Rektorer,​ kontrollører og skolestyrer kan bruke spørreundersøkelse for å finne ut mer om aspektene ved familie-​/​skolerelasjoner,​ som utvikler elevresultater.​ SurveyMonkey dannet partnerskap med Harvard School of Education for å lage en spørreundersøkelse som oppfyller nettopp dette behovet.​ Finn ut mer om K-​12 Spørreundersøkelse for foreldre, du kan også ta en titt på vår mal for skolestøtte.
 • Pedagogiske resultater. Ikke bare er spørreundersøkelser for elever en flott måte å reflektere over det elevene lærer, men de er også effektive når det gjelder å måle elevoppnåelse. Ved å sende ut en spørreundersøkelse for elever kan du hjelpe lærere med å forbedre programmer og rette opp mangler, mens elevene kan få verdifull innsikt i sine læringsprosesser.
 • Spørreundersøkelse for offentlig skole. Foreldre, personale og i mange tilfeller elever, gjennomfører spørreundersøkelser for offentlig skole. Hvis du ønsker informasjon om alt fra finansiering til sikkerhet,​ kommunikasjoner,​ skolestyreprestasjoner og mer,​ kan du bruke spørreundersøkelsesmalen for offentlig skole for få få verdifull innsikt i tilstanden til ditt skoledistrikt.
 • Spørreundersøkelse for førskoleforeldre. Føler foreldrene at barnas læringsbehov tilfredsstilles? Er barnets førskoleopplevelse positiv, føler barnet seg velkommen, er førskolepersonalets erfaringer og utdanning passende? Disse spørsmålene finner du som regel i spørreundersøkelser for førskoler.
 • Spørreundersøkelser for skoletilstand. Hvor høyt rangeres skolen med hensyn til å motivere barna? Verdsetter skolen mangfoldighet? Respekterer lærerne barna? Skaper administratorene ved barnets skole et positivt og støttende læringsmiljø? Du finner disse spørsmålene og mer i spørreundersøkelsesmalen for skoletilstand. Er skolen akademisk utfordrende for elevene?
 • Evaluere nettbaserte læringsprogrammer. Idet nye teknologier dukker opp, hvilke verktøy trenger elevene for å lykkes i et nettbasert klasserom? Hvilke faktorer er viktige for en effektiv kursdesign og for instruksjoner av høy kvalitet i en nettbasert kontekst? Hva, om noe, føler elevene at de går glipp av ved at undervisningen ikke gjennomføres i et "fysisk" og vanlig klasserom? Send ut en nettbasert spørreundersøkelse og finn ut.
 • ‌‌Tilfredshet for universitetstudent. Hvilke nøkkelkomponenter utgjør studenttilfredshet? Noen spørsmål kan inkludere: Hvor effektiv er opplæringen innen hovedfaget ditt / utenfor hovedfaget ditt på dette universitetet? Hvor hjelpsom er din akademiske rådgiver? Hvor enkelt er det å få det du trenger fra universitetets biblioteksystem? Bruk vår mal for tilfredshet for universitetstudent for å få svarene du trenger.
 • Tilbakemeldinger om kursevalueringer. Støttet kurset elevenes utdanningsmål? Du kan vurdere elevenes meninger om instruktørprestasjoner (ekspertise, undervisningsmetode, evnen til å undervise elever med ulike evner), kursmateriell (lærebøker, kurslesere, interaktive presentasjoner) og ressurs- og verktøyeffektivitet (nettforum, programvare for kursbehandling).
 • Spørreundersøkelse for elever.​ Samle inn tilbakemeldinger fra selve elevene.​ Føler elevene at de respekteres og behandles rettferdig?​ Støttes de av lærere,​ trenere,​ sykepleiere og andre medarbeidere?​ Er klassekameratene snille og oppfører de seg pent?​ Finnes det mobbing på skolen?​ Ta en titt på spørreundersøkelser for mobbing så vel som vår spørreundersøkelse for idrettsundervisning på videregående skole for å se noen eksempler.
 • Spørreundersøkelser for lærer. Finn ut personalets og lærernes oppfatninger av arbeidsplassen. Er lærerne på barneskolen fornøyde med arbeidsforholdene, kollegaene, prosessene og fasilitetene? Send et spørreskjema for lærer for å få tilbakemeldinger fra personalet.
 • Pensumsplanlegging,​ spesielle turer,​ skoleforestillinger.​ Lærerne kan bruke en spørreundersøkelse for pensumsplanlegging, kursevalueringer eller for å måle interessen rundt spesielle emner. De kan også sende ut en nettbasert spørreundersøkelse for å koordinere ekskursjoner, pengeinnsamlinger, skoleforestillinger, arrangementer og mer. Hvilke foreldre kan være ledsagere eller bidra med samkjøring?​ Er andre interesserte i stå vakt?​
 • Fakultetstilfredshet. Hva er talentfulle og mangfoldige fakultetsmedlemmer på utkikk etter? Hva danner grunnlaget for et rikt og mangfoldig fellesskap, ifølge fakultetet? Hvilke nåværende utfordringer opplever fakultetet på skolen/universitetet? Kom i gang med en spørreundersøkelsesmal for fakultetstilfredshet.

Spørreundersøkelseseksempler og -maler for utdanning fra SurveyMonkey (noen av dem er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk)

 • ‌‌Mal for tilfredshet for universitetstudent
  Samle inn informasjon fra universitetstudenter med denne spørreundersøkelsesmalen på 10 spørsmål for studenttilfredshet. Den inkluderer spørsmål om opplæringskvaliteten, hvor enkel registrering er, sikkerhet på universitetsområdet og beleiligheten og tilgjengeligheten til fakultet.
 • Spørreundersøkelsesmal for offentlig skole
  Denne spørreundersøkelsesmalen for offentlig skole samler informasjon fra foreldre og andre om det offentlige skolesystemet i deres område. Den inkluderer spørsmål om oppfatninger av skoledistriktet, tilgjengelighet av frivillige og hvordan skolesystemet kan forbedres.
 • Harvard Graduate School of Education K-12: Spørreundersøkelsesmal for foreldre
  En robust spørreundersøkelse på 80 spørsmål som fokuserer på foreldrenes tanker, følelser og inntrykk rundt sine opplevelser med barnas skole. Malen inkluderer spørsmål om foreldrenes roller og synspunkter, barnas interaksjoner på skolen, inntrykket til skolemiljøet og demografikk.
 • Spørreundersøkelsesmal for mobbing
  Få innsikt om mobbing på skolen med denne raske spørreundersøkelsesmalen for mobbing, som inneholder 10 spørsmål. Den inkluderer spørsmål om typer, alvorlighet og frekvens, som kan skje på både offentlige og private skoler.
 • Idrettsundervisning på videregående skole – Mal for elevtilbakemelding
  Denne malen for tilbakemelding om idrettsundervisning på videregående skole spør elevene om sine erfaringer med lærerne, foreldrene og trenerne med tanke på sin idrettsdeltakelse.
 • Spørreundersøkelsesmal for fakultetstilfredshet
  Bruk denne malen for fakultetstilfredshet til å spørre fakultetet om lederskap, interaksjoner, administrasjonen og den generelle jobbtilfredsheten på universitetet. Det er en rask spørreundersøkelse på 10 spørsmål.
 • Mal for eleveksamenshøytidelighet
  La elevene fortelle om sine erfaringer ved universitetet med denne malen for eleveksamenshøytidelighet, som inneholder 10 spørsmål. Du får informasjon om forventede uteksamineringsdatoer så vel som generelle inntrykk om læringskvaliteten, fasilitetene og fremtidige mål.

3 tips for å komme i gang

 1. Hold den kort og fokusert. Sørg for at hvert spørsmål drar deg nærmere dine mål. Vær oppmerksom på respondentenes tid, og sørg for at spørsmålene er tydelige. En god tommelfingerregel er at det ikke skal ta mer enn ti minutter å gjennomføre spørreundersøkelsen.
 2. Forhåndstest spørreundersøkelsen. Det er smart å forhåndsteste spørreundersøkelsen med et par utvalgte medlemmer fra målgruppen din. Du kan oppdage motsetninger eller uventede spørsmålstolkninger.
 3. Hold rangeringsskalaspørsmål konsekvente.​ Hvis du bruker rangeringsskalaer,​ må du bruke samme poengsystem i hele spørreundersøkelsen.​ Hvis 1 betyr svært fornøyd og 5 betyr svært misfornøyd,​ må du bruke samme skala i alle spørsmålene.

På utkikk etter flere spørreundersøkelsestyper og -eksempler?

Hvorfor bruker over 20 millioner mennesker SurveyMonkey?

 • Gratis
  Send et ubegrenset antall spørreundersøkelser og meningsmålinger med vårt GRATIS abonnement.
 • Brukervennlig
  Lag og overvåk spørreundersøkelsene direkte på Internett – vi har gjort det enkelt å komme i gang, lære og bruke.
 • Intuitiv design
  Du trenger ikke være en programmerer eller ingeniør – hvis du kan bruke Facebook, da kan du bruke SurveyMonkey.
 • Sanntidsresultater
  Du kan vise dataene idet de kommer inn, holde dette for deg selv eller vise det til andre.
 • Pålitelig og erfaren
  SurveyMonkey har hjulpet over 20 millioner fornøyde kunder med å samle inn informasjon på nett.
 • Ekspanderer i tråd med dine behov
  SurveyMonkeys PRO-abonnementer forsterker muligheten til å samle inn og tolke informasjonen, med avanserte analyseverktøyer og mer.