Culture of Genius-spørreundersøkelsesmal

10

spørsmål

2 min

tid for å fullføre

150+

måter å få svar på med SurveyMonkey

Har dine ansatte en forhåndsbestemt mengde talent, eller er det rom for utvikling? Det er spørsmålet som fikk Christina Romero og Carol Dweck, forskere ved Stanford, til å dele virksomhetskulturer inn i to retninger, «Growth Mindsets» og «Cultures of Genius».

Hva er en Culture of Genius?

I en Culture of Genius ligger fokuset på de ansattes medfødte egenskaper, ikke på evnen til å utvikle seg. De ansatte føler seg ikke myndiggjort, og det er færre muligheter til å utvikle seg i jobben.

Bedrifter med en Cultures of Genius er spesielt problematisk for mennesker fra underrepresenterte grupper (som kvinner, raseminoriteter eller LGBTQ-grupper), som er bekymret for at de i mindre grad oppfattes som kompetente, uavhengig av om det stemmer eller ikke.

Noen indikatorer på en Culture of Genius:

  • Stillingsannonsene og jobbintervjuene inneholder ord som «rockestjerne» eller «skapt for å utvikle» eller «naturtalent»
  • Du har ikke et fastsatt mentorprogram eller program for profesjonell utvikling på plass, eller har ikke hatt hyppige forespørsler om det
  • Du har stor gjennomtrekk blant de ansatte

Hva er et Growth Mindset?

I et selskap med et Growth Mindset føler de ansatte seg myndiggjort til å fortsette sin profesjonelle utvikling. Det er tydelige kanaler for å stille spørsmål og lufte bekymringer, og det oppfordres til åpen diskusjon.

Growth Mindset sørger både for at de ansatte føler seg myndiggjort og i stand til å utvikle seg, og gir dem et insentiv for å bli lenger i selskapet.

Denne spørreundersøkelsesmalen gir deg innsikt i hva slags type kultur dine ansatte oppfatter at selskapet har – uansett om du mener det stemmer. Funnene dine kan gi deg en pekepinn på nye fokusområder, eller bekrefte elementer i kulturen som allerede finnes.

Bruk denne spørreundersøkelsen om du:

  • Forsøker å øke ansattengasjementet og redusere utmattelse
  • Vurderer å investere i profesjonell utviklingsopplæring eller mentorprogrammer
  • Ønsker å finne nye forbedringsområder i bedriftskulturen
  • Ønsker å finne områder i bedriftskulturen som kan fremheves for nyansatte
  • Leter etter måter å bedre støtte mangfold og inkludering på

Kanskje du også liker:

Spørreundersøkelsesmaler for kundetilfredshet

Hva sier kundene dine om deg? Finn ut hva de synes om selskapet ditt, få tilbakemeldinger på kundeservice og mer.

Forhåndsvis mal

Mal for spørreundersøkelse om medarbeiderengasjement

Finn ut hva medarbeiderne synes om jobbene sine. Ved å lytte til teamet ditt kan du ta beslutninger for å skape en triveligere arbeidsplass.

Forhåndsvis mal

Spørreundersøkelsemal for arrangementplanlegging

Bruk denne malen til å organisere arrangementet ditt og se hvem som kommer. Når du er ferdig, kan du få tilbakemelding etter arrangementet for å gjøre det enda bedre neste gang.

Forhåndsvis mal

Finn ut hvordan SurveyMonkey kan styrke nysgjerrigheten din