SurveyMonkeys mål og visjon

Visjonen vår er å øke standarden for menneskeopplevelser ved å forsterke individuelle stemmer. Denne visjonen ligger til grunne for alle avgjørelsene vi tar – om det handler som produkter, policy eller kultur. 

Målet vårt er å styrke de nysgjerrige. Vi hjelper organisasjoner jorden rundt med å iverksette tiltak basert på tilbakemeldinger, noe som driver deres mulighet til å vokse og innovere. Vi vet at å stille riktig spørsmål er første steg mot å bygge en bedre verden, og vi tror på likhet og å forsterke alle stemmer – spesielt stemmene som ellers kanskje ikke ville blitt hørt.

Vi tror at ved å utnytte kraften fra tilbakemeldinger kan vi endre hva som er mulig – og forvandle team, organisasjoner, fellesskap og verden mot en bedre og lysere fremtid.

SurveyMonkeys verdier er de veiledende prinsippene som avgjør hvordan vi opererer fra dag til dag. Vi bruker dem til å fatte forretningsbeslutninger, definere kulturen og måle suksess. Vi har utviklet dem med kundenes, de ansattes og fellesskapets interesser i tankene, og følger dem utrettelig hver dag.

Teleskop

Nysgjerrighet er en av superkreftene våre. Vi omfavner en fremgangsorientert tankegang, vi tar risikoer og lærer fra resultatene.

4 lyspærer

Vi vokser og innoverer sammen med kundene våre. For å levere dem verdi lytter, forstår og handler vi – og vi gir oss ikke.

3 lamper

Kundene, kollegaene og fellesskapet vårt inspirerer oss til å konkurrere, vinne og gi tilbake. Vi fokuserer, vi handler med integritet og vi eier resultatene.

Sykkel

Vi oppnår suksess som ett globalt team. Vi er ansvarlige overfor hverandre, verdsetter meninger og kommuniserer med klarhet og vennskap. Vi prioriterer helse og støtter hverandre.

Byggeklosser

Vi fremmer mangfold og ønsker individualitet velkommen. Sammen skaper vi en rettferdig arbeidsplass hvor hver person kan høre til og gjøre sitt beste arbeid.

Logoen til SurveyMonkey for Good

SurveyMonkey for Good engasjerer seg for å styrke lokale fellesskap, bruke teknologi til å skape positiv utvikling og fremmer mangfold, likestilling og inkludering.

Gjennom plattformen SurveyMonkey Contribute har vi gitt over $ 15 millioner til verdige veldedige organisasjoner valgt av brukerne våre. Arbeidet til SurveyMonkey for Good inkluderer også frivillighetsprogrammer, sosial støtte og ressursgrupper for ansatte. Hvert av programmene er designet til å ha en betydelig og målbar innvirkning i problemer fellesskapet bryr seg om.

larkin-video-for-good